Ивайло Стуканьов

Ивайло Стуканьов има 9 години техническа подготовка с повече от 10 години опит в управлението на ИТ проекти с дълбоко познаване на: риска, разходите, обхвата, времето и управлението на хората. Експерт в методологията за управление на проекти на Agile и Waterfall, той успешно прилага Scrum, XP, класически waterfal, RUP, TSP / PSP и други методологии и инструменти в своята работа, за да се постигне успешно завършване на проекта.

Теодор Тодоров

Теодор Тодоров е Solution Architect с основна насоченост към работа по софтуерни проекти в сферата на здравеопазването, финансите и маркетинговите иновации. Наред с технологичния си опит, Теодор има значителни познания в управлението на софтуерни проекти и всички дейности, свързани с жизнения цикъл на софтуерните продукти. През 2006 година той основава, а по-късно заема и позицията CTO в ClearWare Ltd - водеща Консултантска и Инженерингова Компания.

Бойчо Бойчев

Бойчо има 18 години опит в ИТ сферата. Повече от 10 години работи като системен администратор в различни институции. Последните 8 години развива собствен бизнес, като сега управлява екип от 14 системни администратори. Заедно със своя екип помага на малките и средни фирми, като им дава възможност да използват различни иновативни технологии и индустриални стандарти в ежедневната си работа, чрез използването на свободни и с отворен код продукти.