Как се изгражда корпоративна инфраструктура

За да бъде изградена една добре работеща и сигурна IT инфраструктура, тя първо трябва да бъде правилно проектирана. Развитието й е в посока облачни услуги и предоставянето на приложения и услуги, или така наречените managed services. Границите между традиционните области на сървърната и мрежова архитектура все повече се размиват и фокусът се измества към предвидимото и управляемо ползване на облачните ресурси. IT инфраструктурата ще продължи развитието си отвъд облачните технологии към гъвкава дигитална екосистема, предоставяща услуги с гарантирано качество и фокусирани към изискванията и очакванията на потребителите.

Бойчо Бойчев
25 Ноември
13:00
Диана 3

Други събития

 • 25 Ноември
 • 09:00
 • Диана 3
Какво представлява IT индустрията?

Разберете повече за развитието на IT индустрията в България сега и в бъдеще. Какви ще бъдат перспективите за развитие следващите 10 години.

 • 25 Ноември
 • 10:00
 • Диана 3
React & Redux в практиката или как да проектирате приложения без да се простреляте в крака

Научете повече за най-популярните и бързи JavaScript библиотеки React & Redux за разработка на модерни уеб приложения.

 • 25 Ноември
 • 13:00
 • Диана 3
Създаване на IT инфраструктура

Как се изгражда корпоративна инфраструктура

 • 25 Ноември
 • 14:00
 • Диана 3
Кариерно развитие в IT сектора

Възможностите за кариерно развитие на пазара

 • 25 Ноември
 • 15:00
 • Диана 3