Предизвикателството да водиш екип от специалисти.

Ефективността на една организация зависи най-вече от лидерите в колектива. Как да стана мениджър? Какво да направя за да ме повишат? Ръководителят планира, организира, направлява, мотивира, контролира и измерва и резултатите и труда на служителите си. Той постига поставените цели чрез хората в отдела си, за разлика от всеки един от служителите, които ги постигат чрез собствените си преки усилия. Ефективните мениджъри трябва да могат да управляват своите екипи така, че да реагират гъвкаво и творчески на предизвикателствата на всяка ситуация.

Ивайло Стуканьов
25 Ноември
15:00
Диана 3

Други събития

 • 25 Ноември
 • 09:00
 • Диана 3
Какво представлява IT индустрията?

Разберете повече за развитието на IT индустрията в България сега и в бъдеще. Какви ще бъдат перспективите за развитие следващите 10 години.

 • 25 Ноември
 • 10:00
 • Диана 3
React & Redux в практиката или как да проектирате приложения без да се простреляте в крака

Научете повече за най-популярните и бързи JavaScript библиотеки React & Redux за разработка на модерни уеб приложения.

 • 25 Ноември
 • 13:00
 • Диана 3
Създаване на IT инфраструктура

Как се изгражда корпоративна инфраструктура

 • 25 Ноември
 • 14:00
 • Диана 3
Кариерно развитие в IT сектора

Възможностите за кариерно развитие на пазара

 • 25 Ноември
 • 15:00
 • Диана 3